Automatisk Identifikasjon System (AIS)

Havtrygd gir støtte til AIS. Kravet er at det må monteres en klasse A enhet, med både sender og mottager montert.

Noen av fordelene ved å installere AIS:

  • Viktig hjelpemiddel i skip-til-skip situasjoner for å unngå kollisjoner.
  • Automatisk utveksling av faste (kommunikasjons-) data for å muliggjøre en hurtig opprettelse av kontakt ved behov.
  • Muliggjør en forbindelse mellom AIS og øvrig navigasjonsutstyr for ytterligere å øke tilgangen til relevant info for navigatøren.
  • Vær obs på obligatorisk kurs for bruk av AIS type A.

Ta kontakt med din lokale leverandør av elektronisk utstyr for tilbud og installasjon!

Havtrygd yter støtte på kr. 8.000,- (Se her vedrørende støtte.)