Trådløs dødmannsknapp

Trådløs dødmannsknapp er en løsning som Havtrygd mener gjør arbeidsplassen om bord vesentlig sikrere. Løsningen trenger ikke være til hinder for bevegelse og arbeid om bord, og kombinert med drakt/flytemidler og nød leider vil et fall over bord kunne gå fra å være veldig dramatisk til kun å være en kald opplevelse. En trådløs dødmannsknapp skal stoppe fremdriftsmaskineriet ved fall over bord, slik at fiskeren i større grad har en mulighet til å svømme tilbake til fartøyet. Noen modeller kan også stoppe annet maskineri, samt koples til sirene og lys.

Det finnes flere leverandører på markedet. Havtrygd gir sin støtte uavhengig av leverandør, men har gjort avtale med en leverandør som gir redusert pris til Havtrygd sine kunder:

Coastkey:

Dette systemet fungerer ved at et kontinuerlig signal mellom sender og mottaker blir brutt ved fall over bord, og dermed stopper fremdriftsmaskineriet. Systemet kan koples slik at det også utløser sirene og nødlys som dermed varsler eventuelle nærliggende fartøy; akustisk og visuelt. For Havtrygd sine kunder tilbyr Coastkey 15% rabatt på veiledende pris. (Som er kr. 2.396,- ex. mva.) I tillegg kommer frakt og montering på 1-2 timer for svakstrøms montør. Bestilling gjøres på hjemmesiden www.coastkey.no, henvis til Havtrygd avtalen under valget «Bestilling.»

Støtte:

I tillegg til redusert pris gir Havtrygd en støtte på kr. 2.000,- (Se her vedrørende støtte.)