Vi har stått støtt og trofast ved fiskernes side siden 1927. Slik havsula følger båtene til fiskefeltene, har vi fulgt næringen gjennom tykt og tynt i snart hundre år.

En trofast følgesvenn

Siden 1927

NYHETER

Premierabatt og utbytte 2016

30.05.17

Havtrygd besluttet på sin generalforsamling 19.05.2017 å utbetale en premierabatt på 6,25% av innbetalt premie for 2016 mot 4,75% foregående år. Premierabatten blir godskrevet den enkelte kunde sin premiekonto.

Kundene i Havtrygd er også berettiget utbytte fra Gjensidige Forsikring ASA. Kundeutbytte fra Gjensidig for 2016 utgjør 14,2% av premiegrunnlaget mot 13,5% foregående år. Våre kunder vil få informasjon direkte fra Gjensidige hvor mye utbytte fra dem utgjør for den enkelte.

Samlet vil våre kunder kunne få tilbakebetalt inntil 18,9% av innbetalt premie for 2016. Havtrygd og Gjensidige gleder seg nok en gang over å kunne dele resultatene med våre kunder.

Premierabatt og utbytte - 2015

31.05.16

På Havtrygd sin Generalforsamling 19.05.2016 ble det besluttet å utbetale en premierabatt på 4,75% av innbetalt premie. Premierabatten blir godskrevet den enkelte sin premiekonto.

I tillegg er kunder i Havtrygd berettiget utbytte fra Gjensidige Forsikring. På generalforsamlingen til Gjensidige Forsikring ble det nylig vedtatt et kundeutbytte på 13,5% av premiegrunnlaget. Våre kunder vil få informasjon direkte fra Gjensidige hvor mye utbytte utgjør for den enkelte. Dette utbytte fra Gjensidige blir utbetalt direkte til bankkonto så det er viktig å sjekke at dette er korrekt.

Samlet vil våre kunder kunne få tilbakebetalt inntil 16,9% av innbetalt premie for 2015.

Hjertestarter

22.04.16

I samarbeid med Røde Kors Førstehjelp tilbyr Havtrygd nå hjertestarter til sine kunder. Havtrygd har stort fokus på skadeforebyggende arbeid knyttet til mannskapets helse - les mer om hjertestarteren på våre sider om skadeforebyggende tiltak.