Vi har stått støtt og trofast ved fiskernes side siden 1927. Slik havsula følger båtene til fiskefeltene, har vi fulgt næringen gjennom tykt og tynt i snart hundre år.

En trofast følgesvenn

Siden 1927

NYHETER

Informasjon til våre kunder

25.11.2019

Vi har utarbeidet et informasjonsskriv til våre kunder vedrørende reparasjoner ol. ved verksted i Norge eller utlandet. 

Link til skrivet.

God jul

Premierabatt og utbytte 2017

25.05.18

Havtrygd besluttet å utbetale en premierabatt på 4,4% av innbetalt premie for 2017. Premierabatten blir godskrevet den enkelte kunde sin premiekonto. Kundene i Havtrygd er også berettiget utbytte fra Gjensidige Forsikring ASA. Kundeutbytte fra Gjensidig for 2016 utgjør 14,4% av premiegrunnlaget. Våre kunder vil få informasjon direkte fra Gjensidige hvor mye utbytte fra dem utgjør for den enkelte.

Samlet vil våre kunder kunne få tilbakebetalt inntil 17,4% av innbetalt premie for 2017. Havtrygd og Gjensidige gleder seg nok en gang over å kunne dele resultatene med våre kunder.