Vi har stått støtt og trofast ved fiskernes side siden 1927. Slik havsula følger båtene til fiskefeltene, har vi fulgt næringen gjennom tykt og tynt i snart hundre år.

En trofast følgesvenn

Siden 1927

NYHETER

Minside https://minside.havtrygd.no. utilgjengelig onsdag 26.01.2022

25.01.2022

Pålogging til minside vil være ustabil/utilgjengelig i dag, Onsdag 26.01.2022 fra kl 16:00 og frem mot midnatt.

Om noe haster, send oss en e-post.

Informasjon om verkstedskontrakter. OPPDATERT FOR 2022.

10.01.2022

Et av de viktigste gjøremålene før du tar fartøyet på et verksted for klassing, reparasjoner etc. er å forsikre deg om at grensen for verkstedets ansvar er høy nok. Vi anbefaler at verkstedet er ansvarlig for ansvar opp til MNOK 25, men absolutt minimum er at grensen er MNOK 12, som er en reduksjon fra tidligere. Dette gjelder altså for skader som skjer på verkstedet grunnet verkstedets uaktsomhet. Slike skader dekker ikke din forsikring før de når grensen på MNOK 12, da dekkes alt over denne grensen etter de ordinære vilkårene.

Om ansvarsgrensen er for lav, må altså rederiet selv dekke reparasjonene mellom den faktiske grensen og MNOK 12!

I Norge vil mange verksteder tilby ansvarsgrense på MNOK 12 som standard, men i utlandet har vi sett at praksisen er annerledes. Spesielt i Danmark, der en oppdatert standardkontrakt gjør at rederiet kan risikere å måtte dekke svært store beløp selv. (Ansvarsgrensen er satt til verdien av det arbeidet som er avtalt).

Ta kontakt med Havtrygd om du er i tvil. Vår erfaring er at dette kan løses ved at verkstedet kjøper en tilleggsforsikring. MEN! Det er for sent når skaden først har skjedd. Derfor må det være en del av dialogen med verkstedet i forkant å sørge for at ansvarsgrensen samsvarer med forsikringens krav.

Informasjonsskriv om verkstedskontrakter (NB!)

11.11.2020

Det er svært viktig at dere som redere og kunder sørger for at kontrakten/avtalen dere inngår med et verksted ved vedlikehold, ombygging eller reparasjoner oppfyller de kravene som forsikringen stiller. Spesielt knyttet til hvilket økonomisk ansvar verkstedet skal ha, om noe går galt. Denne grensen er nylig doblet fra MNOK 12 til MNOK 25, og det er dere som må sørge for at kontrakten tar hensyn til dette. Hvis ikke, risikerer dere å stå uten dekning for store deler av skaden. 

Se vedlagte skriv for detaljer, og ta kontakt med oss ved spørsmål: Link