Vi verner om båt og mannskap, i trange og åpne, i nære og fjerne farvann

Havtrygd – Fiskernes eget forsikringsselskap

Havtrygd er et gjensidig forsikringsselskap etablert av fiskere i 1927 og er et spesialselskap for forsikring av fiskefartøyer og annen kysttonnasje. Havtrygd samarbeider med Gjensidige Forsikring ASA. Havtrygd er et selskap som retter sin virksomhet mot fiskeflåten. Vi oppfatter oss som en del av fiskernes organisasjoner, samtidig som vi er en markedsaktør innen fiskeriforsikring.

Bakgrunnen for gjensidig fiskeriforsikring

De første gjensidige sjøforsikringsselskaper som fiskerne startet ble dannet helt tilbake til første halvdel av forrige århundre, og er således blant de eldste forsikringsselskaper i Norge og også blant de eldste organisasjoner fiskerne har. Havtrygd Gjensidig Forsikring ble dannet i 1927. Selskapet begynte sin virksomhet den 1. januar 1928 og forretningskontoret ble lagt til Måløy. Bakgrunnen for at Havtrygd ble startet var at fiskerne stod uten et tilfredsstillende tilbud om forsikring, og gikk altså til det skritt å opprette sitt eget gjensidige selskap forankret i det lokale miljø.

Organisasjon

At Havtrygd er et gjensidig selskap innebærer at det er forsikringstakerne eller medlemmene som eier selskapet. Det finns altså ingen aksjonærer i tradisjonell forstand. Har man forsikring i Havtrygd er man også medlem, med rett til å delta i selskapets styrende organer. Generalforsamlingen består av forsikringstakerne, og er selskapets høyeste organ. Generalforsamlingen velger styret, som i hoved sak består av fiskere. To av medlemmene velges fra Hordaland, to fra Sogn og Fjordane og en fra et av fylkene sør for Hordaland og mot Svenskegrensen, og en uavhengig representant som har kvalifikasjoner innen regnskap/IFRS eller revisjon.


FOTO: KIND

Hva er fiskernes interesse i et gjensidig selskap

Fordelene for fiskerinæringen med å ha sitt eget selskap er at selskapet har kompetanse innenfor den næring man skal være forsikringsgiver for. Kompetanse betyr kunnskap om fiskeri og drift av fiskefartøy og dette vil formodentlig resultere i raske og riktige skadeoppgjør.

Ved tegning av forsikring har selskapet spesialkompetanse til å finne fram til og dekke forsikringstakernes behov.

Forsikringspremier er en betydelig utgiftspost, og det er derfor viktig at fiskerne har oversikt over markedet og innvirkning på premienivået. Det er ikke til å legge skjul på at fiskernes engasjement i premiespørsmål og i de gjensidige selskapene har vært avgjørende for å holde premien nede.

Våre kontorer

Havtrygd har sitt hovedkontor på Bontelabo i Bergen og avdelingskontor i Fiskernes Hus i Måløy. Det som kjennetegner kontorene, er at de er fullservicekontorer, både hva angår tegning av forsikring og oppgjør av skader. Lokalagenter finnes på Hvaler, Lindesnes og i Langesund.

Vi har en desentralisert organisasjon, som gjør at kundene raskt kan få kontakt med den som tar avgjørelse i sakene.

 480 33 444

Vakttelefon

24 timers beredskapstelefon


 55 55 74 00

Kundeservice

Kontakt oss for ytterligere informasjon, for å bli medlem og for å tegne forsikring.

Åpningstider

15/9 - 14/5 kl. 08.00 - 15.30
15/5 - 14/9 kl. 08.00 - 15.00