Program for skadeforebygging

Havtrygd er et gjensidig forsikringsselskap som betyr at vi er eid av kundene (medlemmene.) Premien vi får inn er i prinsippet medlemmenes penger som vi er satt til å forvalte. I tillegg til skadeutbetalinger og premiebonuser mener Havtrygd at å gi støtte til skadeforebyggende tiltak er en god måte å tilbakeføre medlemmenes penger på. Det kan spare både Havtrygd og kundene for reparasjonskostnader og ikke minst, å forhindre skader kan hindre avbrudd i fiskeri som fort kan bli kostbart.

Det kan søkes om støtte fra Havtrygd etter følgende retningslinjer:

  • Tiltak som bidrar til å hindre eller redusere omfanget av en uønsket hendelse på person, fartøy eller utstyr kan motta støtte.
  • Kun tiltak/utstyr som ikke er påbudt for det aktuelle fartøy kan motta støtte.
  • Havtrygd sitt program presenterer kun et utvalg av tiltak. Det kan søkes om tilskudd også til andre løsninger, utstyr og leverandører. Størrelsen på slik støtte vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle.
  • Det kan søkes om støtte for flere tiltak. Øvre grense for tilskudd per fartøy er kr. 10.000,- per år.
  • For å motta støtte sender du oss kopi av faktura samt egenerklæring på at utstyret er montert og i bruk. Tildelt støtte blir godskrevet din premiekonto hos Havtrygd og utbetales ikke kontant.
  • Forslag til tiltak som burde vært inkludert i programmet mottas med takk, gjerne med eksempler på produsent og leverandør.
  • Forhåndsgodkjenning av støtte kan gis om ønskelig.


Tiltak Rabatt
Havtrygd kunder
Støtte Bestilling Mer info
AIS type A eller B (avviklet grunnet nytt regelverk)
Mer Info
Arbeid/flytedress: Regatta Fisherman
Ca. 50 %
Bestillingsskjema Mer Info
Arbeid/flytedress: Stormline Kr. 400,-
Hjemmeside
Mer info
Trådløs dødmannsknapp (MOB)

2000,-

Mer Info
Viderekobling av alarmer Opptil 8.000,-
Mer Info
Bonpet ampulle (brannslukking) Ca. 30 % 750,- stk / opptil 1500,-
Mer Info
Radarreflex
Fri Frakt
50 %
Hjemmeside
Mer info
Hjertestarter Rabattert pris
Bestilling - Epost Mer Info
Spurs propellkniver
10% Opptil 50%
Bestilling - Epost Mer info