Viderekobling av alarmer

Ved ubemannet fartøy er det ofte ikke tilstrekkelig at alarmen går om bord. Den må videresendes slik at noen kan ta affære. Havtrygd opplever hvert år at verdier som kunne vært spart ved tidligere varsling går tapt. Også for fiskeren kan dette medføre store tap, da fartøyet kan være ute av drift i en lang periode, noe han ikke er forsikret mot.

I prinsippet kobles en enhet for viderekobling til eksisterende eller nytt alarmanlegg. Denne enheten mottar alarmsignalet og sender det videre til forhåndsdefinerte mobiltelefon numre. Avhengig av eksisterende anlegg på ditt fartøy kan en slik installasjon være relativt enkel.

For å oppnå støtte fra Havtrygd kreves det at alarmer for vannstand, røyk og varme er en del av viderekoblingen. Dersom slike sensorer/alarmer ikke finnes må det monteres.

Leverandører:

Det er mange firma langs kysten som kan montere slikt utstyr. Kontakt din nærmeste maritime elektronikk leverandør for en samtale og tilbud.

Støtte:

Havtrygd gir støtte på 50% av totalkostnaden, oppad begrenset til kr. 8.000,- (Se her vedr. støtte.)