Automatisk Identifikasjon System (AIS)

Havtrygd gir ikke lenger støtte til AIS type A eller B da nytt regelverk tilsier at slikt utstyr er obligatorisk. Om dette ikke er tilfelle for akkurat ditt fartøy så er vi interesserte i å støtte og håper du tar du kontakt med oss.

Noen av fordelene ved å installere AIS:

  • Viktig hjelpemiddel i skip-til-skip situasjoner for å unngå kollisjoner.
  • Automatisk utveksling av faste (kommunikasjons-) data for å muliggjøre en hurtig opprettelse av kontakt ved behov.
  • Muliggjør en forbindelse mellom AIS og øvrig navigasjonsutstyr for ytterligere å øke tilgangen til relevant info for navigatøren.
  • Vær obs på obligatorisk kurs for bruk av AIS type A.

Ta kontakt med din lokale leverandør av elektronisk utstyr for tilbud og installasjon!