SPURS Propellkniver

Havtrygd betaler hvert år ut betydelige beløp for å dekke assistanser i form av slep og/eller dykk som kunder har hatt behov for. Slike assistanser dekker vi uten egenandel da det aldri skal være økonomiske hensyn som eventuelt får en fisker eller sjømann til å nøle med å be om hjelp, og slik skal det fortsatt være!

Svært ofte skyldes behov for assistanse at fremmedlegemer setter seg fast i propellen, typisk tauverk eller egne fiskeredskaper. Som regel kan man få hjelp innen ting blir kritisk, men ved å miste manøvreringsevnen er man i stor grad prisgitt vær og vind. Å "ta sjansen" på å gå med eksempelvis tauverk i propellen gir en økt belastning som kan føre til økt slitasje og skader på gir, lager og motor. Ved slike skader vil egenandel bli trukket. I tillegg vil fartøyet ved skade være ute av drift for en periode som kan medføre tap av inntekt i form av eksempelvis tapt fiske.

Det er derfor både i kundens og Havtrygd sin interesse at man unngår at noe setter seg fast i propellen. Havtrygd har av den grunn inngått et samarbeid med leverandøren av Spurs Propellkniver. Dette er et amerikansk produkt som kan installeres på fartøy av alle størrelser.

Knivene

Det spesielle med Spurs sine propellkniver er at mens konvensjonelle kniver er avhengig av et visst press mot knivseggen for å kutte, fungerer Spurs som en kraftig saks eller avbitertang. En kniv er montert fast i hylse/skrog mens to kniver roterer med akslingen og kutter da to ganger per omdreining. Kjører man propellen motsatt vei vil man også kutte på tilsvarende måte og kan på den måten «jobbe seg løs» fra det som sitter fast. Tau, garn line vil bli kuttet før det strammer seg rundt propell og aksling!

Støtte og bestilling:

Havtrygd har meget stor tro på disse knivene og har oppnådd en avtale med leverandør om 10 % rabatt for Havtrygd sine kunder. I tillegg tilbyr Havtrygd å dekke 50 % av innkjøps/installasjonskostnadene, oppad begrenset til kr. 6000,- for fartøy under 15 meter. For større fartøy gjør vi en konkret vurdering basert på søknad.

Bestilling gjøres hos direkte til leverandør Duwel Group på e-post: tommy@duwelgroup.com. Noen mål (A, B, C, D) må oppgis ved bestilling basert på figuren og tabellen vist nedenfor. Har man spørsmål til bestilling eller installasjon kan samme e-post benyttes. Kontaktperson hos Havtrygd er Bjarte om det skulle være noe generelle spørsmål rundt propellkniver eller støtten.

Oppgi at du er Havtrygd kunde for å oppnå rabatt.

Tabellen under viser de ulike modell typene (størrelsene) og hvilke mål som er bestemmende. (Trykk på bildet for større versjon.) Prisene er per 2017 og blir jevnlig justerte som vanlig er. For dagens priser kan Duwel kontaktes.

Størrelse tabell