Radarreflex

I dagens moderne skipsfart har elektronikk blitt et nyttig og mye brukt hjelpemiddel til sikker navigasjon. Navigatørene får mye nyttig informasjon, men likevel går det galt noen ganger. I tilbakemeldinger fra kunder og andre stilles det spørsmål om dagens navigatører i for stor grad ser på skjermer på bekostning av visuell observasjon?

I lys av dette er det et tankekors at mindre fartøyer, gjerne uten AIS, vises dårlig på radar. Man har sett eksempler på at mindre fartøyer er rent i senk. Hvordan kan man på en enkel måte øke ekkoet til mindre fartøyer slik at de blir mer synlig på en radarskjerm?

Det bergensbaserte firmaet «Radarrefleks AS» har utviklet et produkt som i interne tester viser at en eksempelvis sjark kan få et tilsvarende ekko som store ferger som Hurtigruten og Danskebåten. I tillegg til å gi et stort ekko på radar, har produktet en innebygd refleks som reflekterer lys svært godt, også i vanskelige værforhold.

For de fartøyene der det er påbudt med radarreflektor, vil dette produktet tilfredsstille kravene med overlegen margin og innehar de formelle godkjenninger.

Støtte og bestilling

Radarreflex leveres i tre ulike monteringsalternativer som vist på bilder, med følgende priser; Fastmontert (3.320,-) Stående (3.320,-) eller hengende (3.120,-) Pris er ex. mva. per mars 2019 og kan endres.

Havtrygd har stor tro på at produktet representerer en økt sikkerhet for spesielt mindre fartøyer og støtter inntil videre 50 % av kostnaden. I tillegg tilbyr leverandøren fri frakt til Havtrygd sine kunder.

Mere informasjon om produktet samt nettbutikk finner du på produsentens hjemmeside: Link

Skriv i merknadsfeltet at du er kunde i Havtrygd og navn på fartøyet ditt. Kvittering for kjøpet sender du til Havtrygd og vi godskriver din kundekonto hos oss.

Tre ulike monteringsalternativer.